Bruijns uitvaartverzorging

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Bruijns Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten voor iedereen, ongeacht waar en hoe je verzekerd bent. Je kunt het overlijden melden bij ons, indien je over een uitvaartverzekering beschikt regelen wij het verder met de verzekeringsmaatschappij.

Bel de huisarts om het overlijden officieel vast te laten stellen. Deze verklaring is nodig voor het regelen van de uitvaart.

Bel Bruijns Uitvaartverzorging: 0162-457775

Wij zijn altijd bereikbaar. Er komt meteen iemand naar je toe indien gewenst (ook ’s nachts). Onze medewerkers nemen de eerste zorg van de overledene op zich.

In overleg maken we een afspraak, meestal is dat bij je thuis. Tijdens deze afspraak maak je kennis met de uitvaartverzorger en komen de zaken aan de orde die belangrijk zijn voor de komende tijd.

Wij verzorgen de aangifte van overlijden. Binnen zes dagen na het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

In de dagen voorafgaand aan de uitvaart moet er veel worden geregeld. Tijdens deze dagen heb je een vast contactpersoon die altijd bereikbaar is om je overal mee te helpen en die je tot steun zal zijn.

Bellen bij overlijden:

 

24/7

Bereikbaar

Bel bij overlijden:

0162-457775

Bellen bij overlijden:

Veel gestelde vragen

Als service biedt onze uitvaartverzorger aan om de aangifte van het overlijden te verzorgen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de aangifte te verzorgen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verwerken van het overlijden. Houdt er wel rekening mee dat de afdeling burgerzaken niet overal de gehele dag geopend is. De aangifte dient te gebeuren voor de uitvaart.

Er zijn slechts enkele dingen die moeten als het om de uitvaart gaat. Denk aan de verklaring die een arts moet afleggen over het overlijden, het doen van de aangifte en het begraven of cremeren binnen de wettelijke termijn (uiterlijk de 5e dag na de dag van overlijden, tenzij uitstel is verkregen; de uitvaartondernemer kan uitstel verkrijgen). Veel van de andere zaken met betrekking tot de uitvaart zijn vrij. De nabestaanden mogen veel zelf en kunnen vaak ook veel zelf. In een goed gesprek kun je eigen ideeën naar voren brengen en kan de uitvaartverzorger je informeren over mogelijkheden. Zelf de kaart maken, de kist beschilderen, de overledene verzorgen of aankleden, de kist dragen tijdens de uitvaart, muziek maken, etc. Doorgaans wordt ervaren dat ‘zelf iets doen’ ook bijdraagt aan een goede rouwverwerking.

Voor de laatste verzorging en alles wat daar op volgt, maakt het niet uit waar of hoe iemand overleden is. In geval van euthanasie komt de gemeentelijke schouwarts langs voor onderzoek omdat euthanasie gezien wordt als een onnatuurlijke dood. Nadat het lichaam vrijgegeven is gaat alles op dezelfde wijze als bij overlijden door een natuurlijke doodsoorzaak.

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt of er wel of geen gelegenheid tot afscheid is en of er wel of geen familie leden aanwezig mogen zijn. Iedere gemeente gaat hier anders mee om, over het algemeen zal de uitvaart erg sober zijn.

Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Niets hoeft, veel kan. Wij benadrukken altijd dat het goed is om voorbereid te zijn. In verband met het overlijden is het bijvoorbeeld verstandig om te denken aan het verzamelen van adressen voor de rouwbrieven, kleding voor de overledene, uitvaartpolis(sen), eigendomsbewijs van een graf, muziek, tekst. Wanneer je een afbeelding op een rouwkaart wil hebben, kun je deze alvast uitzoeken. Dat scheelt tijd op het moment dat het overlijden aan de orde is en er tijdsdruk ontstaat op het verzenden van de rouwbrieven.

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Nee, je kunt de uitvaart altijd door ons laten uitvoeren. Indien je een sommenverzekering (uitkering van geld) hebt, ben je (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; je wordt niet gekort op de uitkering. Bij een naturaverzekering (levering van diensten) word je in de meeste gevallen wel gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.